A személyes adatok védelme és feldolgozása

A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezések

szerinti személyes adatok kezelője. 4. A természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 7. pontja az MI holding s.r.o.. Azonosítószám: 51745020, székhelye: Sama Chalupka 6296 /20F, 07101 Michalovce (a továbbiakban: "üzemeltető").

Az üzemeltető elérhetőségei:

Cím: Sama Chalupku 6296/20F, 07101 Michalovce, Szlovák Köztársaság

E-mail: info@atekaved.hu

Telefon: +421 905 339 339

A személyes adat egy azonosított természetes személyre vagy olyan azonosítható természetes személyre vonatkozó adat, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, így különösen általánosan alkalmazható azonosító, egyéb azonosító, például név, vezetéknév, azonosító szám, helyadat, ill. online azonosító, vagy egy vagy több olyan tulajdonságon vagy jelen alapul, amely a fizikai identitást, fiziológiai identitást, genetikai identitást, pszichológiai identitást, mentális identitást, gazdasági identitást, kulturális identitást vagy társadalmi identitást alkotja.

A személyes adatok kezelője nem jelölt ki közvetítőt a személyes adatok védelmére.

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

Az Üzemeltető kezeli az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Üzemeltető az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.

Az Üzemeltető az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait kezeli.

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

A személyes adatok kezelésének jogi oka az

szerinti szerződés teljesítése Ön és az üzemeltető között. 6 par. 1 levél b) GDPR,

szerinti üzemeltető jogos érdeke a direkt marketing (különös tekintettel az üzleti ajánlatok és hírlevelek küldésére) nyújtására. 6 par. 1 levél f) GDPR,

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérelmére a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok kezelésének célja az

megrendelésének teljesítése, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres lebonyolításához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok megadása nélkül személyes adat az üzemeltető részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges,

üzleti ajánlatok küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

Az üzemeltető részéről nincs automatikus egyéni döntéshozatal a Ptk. értelmében. 22 GDPR. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adatmegőrzési időszak

Az üzemeltető személyes adatokat tárol

az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.

A személyes adatok tárolási időszakának lejárta után az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V. Személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek

az áruk/szolgáltatások leszállításában/szerződés alapján történő fizetésben való részvétel,

e-shop üzemeltetési és egyéb e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,

marketing szolgáltatások nyújtása.

Az üzemeltető nem kíván személyes adatokat harmadik országnak (EU-n kívüli országnak) vagy nemzetközi szervezetnek átadni.

Szolgáltatások, marketing és támogatási szolgáltatások nyújtása

Google analytics – rögzíti a cookie-kat és a webhelyhasználatot

Google Adwords – rögzíti a cookie-kat és a webhelyhasználatot

A Google vásárol – felülvizsgálati kérelmet, rögzíti az e-maileket, ha Ön beleegyezik a rendelési folyamat során

Heureka - rögzíti a vásárlási konverziókat és az e-maileket az "Ügyfelek által ellenőrzött" szolgáltatáshoz

Sklik - rögzíti a cookie-kat, a webhelyhasználatot, a vásárlási konverziókat

VI. Az Ön jogai

A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik

szerinti személyes adataihoz való hozzáférés joga. 15 GDPR,

szerinti személyes adatok helyesbítéséhez való jog. 16 GDPR, vagy az adatkezelés korlátozása az Art. 18 GDPR.

pontja szerinti személyes adatok törléséhez való jog. 17 GDPR.

szerinti adatkezelés elleni tiltakozás joga. 21 GDPR a

szerinti adathordozhatósághoz való jog. 20 GDPR.

az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető címére vagy e-mail címére, amely a cikkben felsorolt. Ezen feltételek III. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja saját ügyfélfiókjában.

Önnek jogában áll panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő műszaki és szervezési intézkedést megtett